QUICK-WASH s.r.o.
Nová 245/7
919 21 Zeleneč

IČO:50983652
IČ DPH: SK2120548738

Zodp.vedúci: Mgr. Alexandra Hanusová

Tel: 0948 599 534

Email: alexandra.hanusova@gmail.com